สพม.เชียงราย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)